Certyfikat kompetencji zawodowych

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które pozwala uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

Kto potrzebuje certyfikatu kompetencji zawodowych

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Do uczestnictwa w szkoleniu nie są wymagane badania lekarskie ani psychologiczne. Certyfikat uprawnia do wykonywania działalności  w zakresie transportu rzeczy lub osób. Certyfikat jest bezterminowy.  Forma szkolenia: e-learning.

Koszty związane z uzyskaniem certyfikatu:

  • 700 zł koszt dostępu do e-learning’u (z naszym kodem rabatowym 10% taniej)
  • 500 zł egzamin końcowy w ITS w każdym mieście wojewódzkim https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html
  • 300 zł opłata za wydanie certyfikatu

Egzamin składa się z dwóch części:

  • część teoretyczna –  64 pytania wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Za udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie otrzymasz 1 punkt (razem 64).
  • część praktyczna –  składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania, obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. W zależności od jakości odpowiedzi otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma swoją wagę równą 4. Zatem maksymalna liczba punktów za zadanie egzaminacyjne wynosi 64 punkty (4 pytania x 4 punkty z oceny x 4 waga = 64).

Przebieg egzaminu

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu oraz zadania egzaminacyjnego.

Uwaga! Nawet jeśli jesteś częściowo zwolniony z egzaminu, to i tak musisz rozwiązać pisemne zadanie egzaminacyjne. Nie musisz natomiast odpowiadać na pytania zawarte w modułach, z których uzyskałeś zwolnienie.

Na rozwiązanie testu i zadania egzaminacyjnego masz w sumie 240 minut (po 120 minut na każdą z części). Pomiędzy każdą z części egzaminu przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut.

Test i zadanie egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

Warunki zaliczenia

Aby zaliczyć test oraz zadanie egzaminacyjne musisz uzyskać co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Egzamin zdasz jeśli z dwóch części egzaminu uzyskasz co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego.

Natomiast, jeśli ukończyłeś studia, których program obejmuje część zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z tych zagadnień, które miałeś na studiach.

W obu przypadkach musisz udokumentować posiadane wykształcenie.

Instytut Transportu Samochodowego wyda ci certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób

Jeśli zdasz egzamin, ITS wyśle do ciebie certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób w ciągu 28 dni od daty egzaminu.

Jeśli starałeś się o całkowite zwolnienie z egzaminu, to otrzymasz certyfikat po pozytywnej weryfikacji twojego wniosku, najpóźniej w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do ITS.