Szkolenie okresowe

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie  pracy w zawodzie kierowcy. W trakcie nauki odświeżona zostaje wiedza kursanta, zostaje też zaznajomiony z nowościami, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego kursu w zakresie przepisów jak i nowinek technicznych.

Szkolenie należy odnawiać co 5 lat.

WYMAGANIA

• Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;

• Musi wykonywać przewozy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;

• Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

• Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. C, uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskane przed 10 września 2008 r. lub;

• Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej.

CZAS TRWANIA

Szkolenie obejmuje 35 godzin, prowadzone jest metodą e-learningową.