Plac manewrowy

     Plac manewrowy zlokalizowany jest w Olkuszu przy ulicy Wspólnej 6 i jako jedyni w powiecie olkuskim posiadamy plac manewrowy w Olkuszu, który dostosowany jest do wykonywania wszystkich zadań egzaminacyjnych na prawo jazdy dla kategorii B, C i C+E.

    

  

   Plac manewrowy spełnia wszystkie wymagania określone w tabeli nr 9 i 10 Załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2012 poz. 995).