Kwalifikacje wstępne

WYMAGANIA

• Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;

• Musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

• Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

• Kursant musi posiadać prawo jazdy dowolnej kategorii.

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E

Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:

• 260 godzin zajęć teoretycznych

• 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

• 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6-stopniowym symulatorze (4 godziny na płycie poślizgowej).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:

• 130 godzin zajęć teoretycznych,

• 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

• 1 godzina zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6 stopniowym symulatorze (2 godziny na płycie poślizgowej).