Kwalifikacje uzupełniające

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:

• 65 godzin zajęć teoretycznych,

•5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:

• 32,5 godzin zajęć teoretycznych,

• 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.