Kategoria CE

 

Na szkolenie podstawowe prawa jazdy kat. CE może zapisać się osoba, która:

ukończyła 20 lat i 9 miesięcy lub 18 lat – jeśli wcześniej ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej,

posiada ważne prawo jazdy kat. C,

posiada aktualne badania psychologiczne,

posiada ważne badania lekarskie.

 

Cena szkolenia podstawowego na kat. CE: 4 000 zł

» 25 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych,

» egzamin wewnętrzny praktyczny,

» ustalenie terminu egzaminu.

 

Szkolimy na pojeździe marki MAN 14.224 z przyczepą MEAUS z podwójną osią.

Długość zestawu odpowiada pojazdom egzaminacyjnym.

Plac manewrowy: Olkusz ulica Wspólnej 6, w pobliżu firmy ANTRANS-PKM.

Możliwość zdawania egzaminu w:

» WORD Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56

» WORD Katowice, ul. Francuska 78.