Kategoria C

Na szkolenie podstawowe prawa jazdy kat. C może zapisać się osoba, która:

  • ukończyła 20 lat i 9 miesięcy lub 18 lat – jeśli wcześniej ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej,
  • posiada ważne prawo jazdy kat. B,
  • posiada aktualne badania psychologiczne,
  • posiada ważne badania lekarskie.

 

Cena szkolenia podstawowego na kat. C: 4 000 zł

  • 30 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki,
  • ustalenie terminów egzaminów.

Prezentacja kat. C – obsługa

 

Szkolimy na pojeździe marki MAN 14.224.

Plac manewrowy: Olkusz, ul. Wspólna 6, w pobliżu firmy ANTRANS-PKM.

Możliwość zdawania egzaminu w:

WORD Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56

WORD Katowice, ul. Francuska 78.