Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

     Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy uzyskać numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), który otrzymuje się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu – odpowiednim dla miejsca zameldowania.

 

Aby otrzymać PKK należy w Starostwie złożyć następujące dokumenty:

 

  • orzeczenie lekarskie*,
  • jedną, wyraźną, aktualną i kolorową fotografię,
  • wniosek (można go pobrać w Starostwie Powiatowym lub w naszym Ośrodku Nauki Jazdy)*,
  • w przypadku kat. C i CE dodatkowo należy załączyć: orzeczenie psychologiczne

stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem*

oraz kserokopię posiadanego prawa jazdy.

 

     Po dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów, Starostwo Powiatowe (Wydział Komunikacji i Transportu) wygeneruje Ci numer PKK, który otrzymasz maksymalnie do 2 dni od złożenia wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami. Przy odbiorze numeru PKK należy okazać dowód osobisty lub paszport.

 

Kurs na prawo jazdy rozpoczyna się po dostarczeniu nr PKK do Ośrodka Nauki Jazdy.

 

*Więcej informacji można uzyskać w biurze.