Dodatkowe godziny

Koszt dodatkowych godzin

Plac

Miasto

Kategoria B

65,00 zł

65,00 zł

Kategoria C

150,00 zł

150,00 zł

Kategoria CE

150,00 zł

150,00 zł