Dodatkowe godziny


Koszt dodatkowych godzin

Plac

Miasto

Kategoria B

60,00 zł

60,00 zł

Kategoria C

80,00 zł

100,00 zł

Kategoria CE

100,00 zł

120,00 zł