Dodatkowe godziny

Koszt dodatkowych godzin

Plac

Miasto

Kategoria B

75,00 zł

75,00 zł

Kategoria C

150,00 zł

150,00 zł

Kategoria CE

150,00 zł

150,00 zł