Dodatkowe godziny

Koszt dodatkowych godzin

Kategoria B   80,00 zł

Kategoria C   150,00 zł

Kategoria CE   150,00 zł