Dodatkowe godziny

Koszt dodatkowych godzin

Kategoria B   100,00 zł

Kategoria C   170,00 zł

Kategoria CE   200,00 zł