Egzamin państwowy

       Egzamin państwowy można ustalić dopiero po zakończeniu szkolenia w OSK. W celu ustalenia egzaminu państwowego potrzebny jest numer PKK wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za egzamin oraz dowód osobisty lub paszport.

 

 

Opłata za egzamin*

Kategoria

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

B

30,00

140,00

C

30,00

200,00

CE

245,00

∗ Cennik urzędowy obowiązujący od 19 stycznia 2013r.

 

 

Termin egzaminu można ustalić:

 

  • za pośrednictwem naszego Ośrodka,
  • osobiście w wybranym przez kursanta WORD,
  • online poprzez portal np. Info-Car.pl.