Kwalifikacje

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na                kwalifikacje w zakresie przewozu osób i rzeczy

kwalifikacje wstępne, okresowe i uzupełniające

Szkolenia odbywają się w ramach e-learningu. Wykorzystuje się nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs podzielony jest na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału.
Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.
Zajęcia praktyczne odbywają się w Jaworznie:
GRUPA CARGO  ul. Karola Darwina 17 43-603 Jaworzno